Tümör Nedir?

Tümör diğer adıyla ur, genel olarak dokularda gelişen, normal olmayan ve hızlı bir çoğalmayla ortaya çıkan kitlelerin genel adı. 

Tümörlerin üremesinde bir sınır görülmez, otonomi kazanmışlardır ve amaçsızca ürerler. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu anlamak için biyopsi yapılır. Etkilenen bölgeden bir doku örneği alınarak ya da kimi durumlarda şüpheli bölgenin tamamı alınarak histopatolojik olarak incelenir. Kötü huylu tümörlere kanser adı verilir. Tümör vücuttaki tüm organlarda ve dokularda meydana gelebilir. Kanser ilerlerse, başka doku ve organlara sıçrama yapabilir, buna ise metastaz denir. 

İyi huylu tümör: Yavaş büyür ve fark edilmeleri zaman alabilir. Yayılma göstermezler, metastaz meydana getirmezler. Dokudan tamamen temizlendiklerinde yeniden nüksetmezler ve öldürücü özellik taşımazlar. Uzun yıllar iyi huyluluklarını sürdürebilen bu tümörler bir zaman sonra kötü huylu olabilme ihtimaline de sahipler fakat bunun nasıl ve ne zaman olacağını tahmin etmek güç. Ancak iyi huylu tümörün hangi çeşidinde kötüleşme eğilimi olduğu söylenebilir. 

Kötü huylu tümör (kanser): Hızla büyür ve damarlar yoluyla diğer doku ve organlara yayılabilirler. Kötü huylu tümör kendi içinde 2'ye ayrılır. Epitelyal kökenli olanlarına karsinoma veya kanser, mezenkimal kökenli olanlarına ise sarkoma denir. Farklı tiplerdeki kanserler, farklı hızlarda büyürler ve farklı tedavilere cevap verirler. Bu sebeple kanser hastalarının tedavisinde, var olan kanser türüne göre birbirinden farklı tedavi yöntemleri uygulanır.

Destek Tedavi Danışma Hattı