Sözlük : Beyin tümörü nedir?

Beynin içerisindeki hücrelerin anormalleşerek büyümesi sonucu oluşan ve kitleleşen yapılara “beyin tümörü” denir. Beyin tümörü, her zaman kansere yol açmaz. Kafatası içinde gelişen ve yayılan tümörler, beyne baskı yaparak çeşitli belirtiler ortaya çıkartırlar. Belirtiler, tümörün oluştuğu bölgeye ve yayılma hızına göre değişim gösterir. Bunlar iyi huylu ya da kötü huylu olabilirler. Kanser haline dönüşen kötü huylu tümörler, yayılmaya yatkındır ve çevredeki sağlıklı hücrelere de sıçrayabilirler. Metastaz adı verilen bu durum, kötü huylu tümörlerin tehlikesini artırarak, hayati tehlikeyi doğurur. Buna karşın iyi huylu tümörler, kanserli hücreler içermeyip, genellikle yayılma göstermezler. Ancak bu durum, iyi huylu tümörlerin mutlaka tehlikesiz olduğu anlamına gelmez. Beyin üzerine baskı yapan bu tümörler, çeşitli semptomlara yol açarak işlev bozukluklarını ortaya çıkarabilirler. Gerekli görüldüğü halde, ameliyatla alınabilirler. 

Beyin tümörüne yol açan hücrelerin mikroskop ortamında gözlemleri ile sınıflandırılmaları, onların tehlike derecelerini belirler. Hücrelerin davranışlarındaki düzensizlik arttıkça, dereceleri yükselir. Birincil beyin tümörleri, genel olarak henüz beyin dokusunda oluşmaya başlayan yapılardır.

Belirlendikleri bölgelere ve hücre tiplerine göre değerlendirilirler. İkincil beyin tümörleri, kötü
huylu tümörler olup, vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler. Bu tip tümörler, yayılmaya yatkın olmaları nedeniyle, beyne kadar uzanıp yayılabilir ya da beyinde yeni bir tümör oluşumuna yol açabilirler.

Beyin tümörü olan hastalarda, özellikle sabahları başlayan çok şiddetli baş ağrıları, bulantı, konuşma ve anlama bozuklukları, sebepsiz titreme hali ve denge problemleri gözlemlenebilir. Genetik faktörlerle beraber yaşa bağlı değişkenler ve ırksal özellikler beyin tümörü için risk gruplarını belirler. Erkeklerde, kadınlara göre daha sık görülür.

Destek Tedavi Danışma Hattı