Kanser Evresi Nedir?

DNA üzerinde rol oynayan önemli hücrelerin sağlıksız şekilde çoğalması ve bölünmesi sonucu oluşan hastalığa kanser adı verilir. Tıp bilimine göre vücudun farklı bölgelerinde kanser türleri oluşabilir. Rahim, mide, bağırsak, kan ve cilt kanseri sıklıkla rastlanılan kanser türlerine örnek gösterilebilir. Vücudun tüm bölgelerine sıçrayabilen bu hastalık, evreleme sistemine göre incelenir. Çünkü kanser öncelikle belirli bir bölgede oluşur ve ardından yavaş yavaş diğer organlara yayılmaya başlar. Hekimler evreleme sistemine göre hastalığın düzeyini belirlerler ve ona göre bir tedavi yöntemi başlatırlar. Kanser evresi belirlenirken birtakım testlerden ve tetkiklerden yararlanılır.
 
Kanser evresi belirlenirken nelere bakılır?
• Kanser tümörününü büyüklüğü ne kadar? (T),
• Oluşan tümör lenf nodlarına giriş yapmış mı? (NOD N),
• Kanser vücudun diğer bölgelerine  yayılmış mı? (metastaz M). 
Yukarıda yer alan kod numaraları kanser evrelerini daha iyi ve pratik şekilde açıklama adıyla kullanılır.
 
0. Evre
Tıp biliminde "in situ" isimiyle de bilinen bu evre, kanserin diğer organlara ve vücuda yayılmadığını ifade eder. O nedenle hastanın kanseri bu evrede tespit edilirse kolayca tedavi yöntemi ile kontrol altına alınabilir.
 
1. Evre
Kanser hücreleri küçüktür ve tanıda diğer dokulara daha henüz sıçrama yapmamış halde gözükürler. Dolayısıyla bu aşamadaki kanser "erken evre kanser" olarak da bilinir. 
 
3. Evre
Tümörlü bölge ve kanser hücreleri bulundukları bölgede biraz daha derine işlerler. Ancak vücudun diğer bölgelerinde yayılma görülmez. 
 
4. Evre 
Metastaz isimiyle de bilinen 4. kanser evresi, kanserli hücreler vücudun tüm organlarına, dokularına ve bölgelerine sıçrayabildiği evredir. Özellikle akciğer, beyin, mide, bağırsak gibi bölgelere yayılmış olması hastanın yaşam kalitesini ve tedavi sürecini olumsuz yönde etkileyebilir.
Destek Tedavi Danışma Hattı