Kanser Epidemiyolojisi Nedir?

Kanser epidemiyolojisi, olası eğilimleri ve nedenleri ortaya çıkarmanın bir yolu olarak, kanseri etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Kanser epidemiyolojisi çalışmalarında, kanser nedenini bulmak, gelişmiş tedavileri tanımlamak ve geliştirmek için epidemiyolojik yöntemler kullanılır.
 
Kanser epidemiyolojisi çalışmaları
Kansere neden olan risk faktörlerini gösteren gözlemsel epidemiyolojik çalışmalar, çoğunlukla kanserin oluş sıklığını azaltabilecek potansiyel müdahaleler hakkında hipotez üretir. Daha sonra aşamalı bir şekilde yapılan kontrollü çalışmalarla, epidemiyolojik çalışmalar ve laboratuvar araştırmaları sonucunda ortaya çıkan hipotezlerin, kanserin görülme sıklığının azalmasına neden olup olmadığı test edilir. Çoğu durumda gözlemsel epidemiyolojik araştırmalardan elde edilen bulgular, kontrollü denemelerle teyit edilmez.
 
Kanser Epidemiyolojisi ve Risk faktörleri
En önemli risk faktörü yaştır. Yaşa bağlı kanser riskindeki artış belgelenmiş olsa da, yaşla ilişkili kanser tezleri karmaşıktır. Testis kanseri gibi bazı kanser türleri, bilinmeyen nedenlerden dolayı ömür boyu görülebilirler. Ayrıca kanser görülme sıklığının yaşla ilişkisi her kanser türünde farklıdır. Örneğin prostat kanseri insidansı, beyin kanserinden çok daha hızlıdır.
 
Dünyadaki kanser ölümlerinin üçte birinden fazlası (ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanserlerin yaklaşık % 75-80'i) potansiyel olarak değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Dünya çapında önde gelen değiştirilebilir risk faktörleri şunlardır:
 
• Çok fazla sigara içmek,
• Aşırı alkol tüketimi,
• Meyve ve sebzelerin az tüketilmesi,
• Fiziksel hareketsizlik,
• Obezitedir.
Destek Tedavi Danışma Hattı