Hedefe yönelik tedavi nedir?

Hedefe yönelik tedavi, vücutta bulunan kanserin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan belli gen ve proteinleri direkt hedef alan bir tedavi yöntemidir. Halk arasında akıllı bomba da denilen bu tedavi yönteminde, kanserli hücrelerdeki değişiklikler hedef alınır, normal hücrelere verilen zararı azaltır ve kanser hücrelerinin gelişimini ve yayılımını engeller.

Kanser tedavisinde kullanılan en yaygın yöntem olan kemoterapi, aslında bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları, hızlı büyüyen hücreleri engelleyerek, yayılmalarını durdurur. Nitekim kansere yol açan kötü huylu tümörlerin belirgin yapısı, hızla yayılarak, sağlıklı hücreleri de bozmalarıdır. Kemoterapi ilaçları, kimi kanser türlerinde bu hücrelerin durdurulması için oldukça başarılı olsalar da, bölgedeki sağlıklı hücrelerin gelişimini de engeller. Aslında yeteri kadar kemoterapi uygulaması, kanserli hücrenin tamamen kontrol altına alınmasını sağlayabilir. Ne var ki, tedaviden etkilenen sağlıklı hücrelerin de engellenmesi, hastanın yaşam konforunu düşürür. Hayati fonksiyonlarının bozulmasını engellemek için sınırlandırılması zorunlu olan kemoterapi ilaçları, yeteri kadar uygulanamadıkları için hastalığın kontrol edilmesi güçleşir. 

Onkolojik cihazlardaki gelişmeler, hedefe yönelik tedavi yöntemleri için fırsat sağlamıştır. Günümüzde etkinliği hızla artan hedefe yönelik tedavi yöntemi, kemoterapi uygulamalarında, kanserli hücrenin etkin mekanizmalarının saptanmasını ve bunların hedeflenmesini amaçlar. Çoğunlukla ileri aşamalarda kullanılan bu yöntem için hastalığın kronik bir seyrinin olması hedeflenir. Böylece kanserli hücrenin mekanizmalarına dair edinilen bilgiler, kemoterapi uygulamalarında hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğinin anlaşılmasına izin verir. Doğrudan etkin mekanizmaya yönelik geliştirilen tedavi stratejisi, sağlıklı hücrelerin korunmasını sağlayarak, kemoterapinin yan etkilerini azaltır. Hastanın daha konforlu bir hayat yaşamasına fırsat sağlayarak, kanserli hücreye yönelik etkin tedavilerin sürdürülmesine izin veren bu yöntem sayesinde, metastaz ihtimali en aza indirilir ve tedavinin başarı şansı artar.

Gelişen test yöntemleri ile hedefe yönelik tedavi sadece ilerleyen aşamalarda değil, hastalığın tüm süreçlerinde kullanılabilen bir yöntem halini almaktadır. Yan etkileri kontrol etmeye ve hastalıkla doğrudan mücadeleye izin veren yöntem, kanser tedavisinde geleceği biçimlendirmektedir.

Destek Tedavi Danışma Hattı