Sindirim Sistemi ve Önemi

Sindirim sistemi’nin önemi büyüktür. Mide kanseri vakalarında son yıllarda artış görülmesi birçok sebebe bağlanmaktadır. Düzensiz ve yanlış beslenme, sigara & alkol, genel yatkınlık ile stres bu sebeplerin başında yer almaktadır.

Stresin mide kanserinde tetikleyici olma sebebi mide asididir. Adından da anlaşılacağı üzere mide asidi bilinen ve zararlı kabul edilen bir asit türüdür. Midede bulunan asit oranı ve miktarı mide dışında tüm organlara zarar verebilecek seviyededir. Mideye zarar vermesinin nedeni ise mide iç mukozasıdır.

Mide asidinin görevi; tüketilen gıdaları bağırsaklara giderek sindirilmesinden önce parçalamaktır. Bu tüketilen gıdalar bağırsaklardaki yararlı bakteriler sayesinde çürütülerek atık madde durumuna getirilir. Bu çürüme işlemleri esnasında mide asidi bulaşan gıdalar bağırsaklardaki iyi huylu bakteriler ile birleştiğinde bir çeşit fermantasyon işlemi gerçekleşir ve gaz oluşumunun nedeni bu fermantasyon işleminden kaynaklanır.

İnsan midesinin asit seviyesi; PH’ı 3,5 – 4 civarındadır. Mide mukozası olmasa, bu oran gıdaları eritebildiği gibi mideyi de eritebilir. Ara sıra mide gazının geğirme sureti ile ağızdan çıkması ve bazen yemek borusunda yanma hissedilmesi ya da reflü hastalarında görünen yemek borusunda acı veya yanma hissi örnek olarak gösterilebilir. Bunun nedeni; yemek borusunda koruyucu mukoza olmamasından dolayıdır. Mide mukozası sorunlarının mide kanseri oluşumunda önemli bir rolü vardır.

Kanser ve Alternatif tedaviler üzerine yazılmış diğer makaleleri okumak için tıklayın.

Stres & Mide Kanseri İlişkisi

Stresli bir insanın midesinde bulunan asit miktarı ve seviyesi normalin üzerinde olduğundan stres ve mide kanseri ilişkisi bu yolla kurulabilir.

Mide kanseri hastalarının; beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi, gereksiz kimyasal ilaç kullanımından uzak durması tavsiye edilmektedir.

Birçok kanser çeşidinde olduğu gibi, mide kanseri dünyanın birçok yerinde farklı sıklıklarda görülmektedir. Erkeklerde kadınlara nazaran 2 kat fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Genellikle 40 yaşlarında başlayan mide kanseri, yaşın ilerlemesi ile birlikte görülme sıklığı artmaktadır. 70 yaşlarında ise en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Sosyo ekonomik durumun düşük olduğu toplumlarda daha sık görüldüğü belirlenmiştir.

Call Now Button
Open chat
Whatsapptan Yazın