Kanser tedavisinin olmazsa olmazı olan bu kural tedavide ön planda yer alır. Ameliyat, kanser dokusunun vücuttan uzaklaştırılması için esastır.

Kemoterapi ve/veya radyoterapi, ameliyat öncesi ve/veya ameliyat sonrası uygulama şeklinde yapılır. Bu uygulamalarda hastanın ameliyat olabilirliği yani ameliyat riskleri, hastanın fiziksel durum özellikleri, tümörün tam lokalizasyonu, metastaz yapıp yapmadığı, devamlı ve periyodik aralıklarla incelenir ve tedaviler bu kriterlere göre düzenlenir.

Cerrahi tedavisi mümkün olmayan hastalarda ise tümör özelliklerine göre sadece kemoterapi ve/veya radyoterapi yapılmasına karar verilir.

Destek Tedavi Danışma Hattı