Onkoterapi & Fitoterapi

Fitoterapi,  tüm dünya genelinde kabul görmüş ve önemsenen bir tedavi yöntemidir.

İnsanlık tarihinde binlerce yıllık geçmişe sahiptir, birçok kıtada değişik şekillerde uygulanmaktadır ve uygulandığı coğrafyada ulusal kültüre yerleşmiştir.

Fitoterapi, Modern kimyanın gelişimi ile birlikte günümüzde kullanılan birçok ilacın oluşumunda ya da geliştirilmesinde rol almıştır.

Bugünün modern tıp uygulamaları ve ilaç tedavilerinde de halen bitkisel extraklar ya da bitkilerden elde edilmiş maddeler kullanılmaktadır. İlaç kelimesin asıl anlamı “yararlı etken madde” dir.

u etken maddeler doğadan elde edilebildiği gibi sentetik olarak da üretilebilmektedir. Bir ilacı kaliteli yapan iki önemli faktör vardır; biyo yararlılık ve en aza indirilmiş yan etki boyutu.

Avrupa başta olmak üzere,  Avustralya ve Rusya gibi önemli ülkelerde Fitoterapi, bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiş ve öncelikli uygulama alanına girmiştir. Bunun nedeni, doğal maddelerin insan biyokimyası ile olan uyumu ve kontrollü kullanıldığında yan etki sorunu yaşanmamasıdır.

Destek Amaçlı Fitoterapi

Hastalıklar ve uygulanan ilaç tedavilerinin paralelinde, gerek hastaların vitamin mineral eksikliklerinin karşılanması,  gerek uygulanan ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerinin minimuma indirgenmesi, gerekse tüm tedavi sürecinde hasta performansının kaybedilmemesi adına ihtiyaç duyulan bir yöntemdir.

Özellikle kemoterapi gören kanser hastalarında, her ilaç kullanımında ortaya çıkan bir dizi beklenmeyen ya da kaçınılmaz olan yan etkiler mevcuttur. Uygulanan kemoterapiden netice alınabilmesi adına birçok yan etki ve olumsuzluklar hasta tarafından zorunlu olarak kabullenilmektedir. Destek amaçlı Fitoterapi uygulaması ise bu noktada devreye girerek birçok olumsuzlukları minimuma indirmektedir. Ayrıca, uygulanan kemoterapi ilaçlarının daha etkili olabilmesi ve daha geniş bir uygulama zamanını desteklemesi açısından tercih edilmektedir.

Kemoterapi gören hastalarda, destekleyici Fitoterapi tedavisinin avantajları şöyledir;

  • Mide bulantısı ve sindirim problemlerinin engellenmesi
  • Kan tablosu ve karaciğer enzimlerinin etkilenmemesi
  • Enfeksiyona  bağlı hastalıklara karşı direncin artırılması
  •  Doku, organ ve hücre hasarını önüne geçilmesi
  • Vücut direncinin korunması ve psikolojik olumsuzlukların engellenmesi
  • Tedavide beklenen sonucun desteklenmesi
  • Hastaların günlük ve sosyal hayatlarını sürdürebilmesi

Fitoterapi/Onkoloji/Kemoterapi

Neden Fitoterapi ve Onkoloji sorusunun cevabı, gelişmiş ülkelerde yapılan uygulamalara bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Birçok ülkede kemoterapi gören kanser hastalarına fitoterapi, psikolojik destek, akupunktur, ozon tedavisi gibi destekleyici tedaviler de uygulanmaktadır.

Ülkemizde birçok sebepten dolayı Fitoterapi’nin önemi anlaşılamamış ya da bilgi ve ilgi eksikliğinden dolayı ait olduğu çizgiye taşınamamıştır. Tedavi yöntemi ne olursa olsun mutlaka uzman kontrolünde yapılması önemlidir.

Türkiye’de kanser hastaları, kemoterapi sürecinde onkoloğunun bilgisi ve kontrolü dışında alternatif ürünler ya da yöntemler arayışına girmektedir ve istatistiklere göre bu oran % 75’ler seviyesindedir. Kontrolsüz ve bilinçsizce yapılan bu yöntemler ise beraberinde şu sorunları getirmektedir:

  • Hastalar, kullandıkları bitkisel ürünlerin mevcut hastalıkları ile olan bağlantısını ve kemoterapi ilaçları ile uyumsuzluğunu bilmemekteler.
  • Onkolog, hastasının farklı, kalite kontrolü yapılmamış, tip ve doz uygunluğu belirsiz ürünler kullandığını bilmediğinden, uyguladığı tedavi sürecinde olumsuzluklar ve bilinmezlikler ile karşılaşmaktadır.
  • Kontrolsüz ürün kullanımından dolayı hasta hem hayati risk taşımakta hem de kemoterapi tedavisini riske sokmaktadır.

Bu ve benzeri birçok sorunun çözülebilmesi, hasta/doktor ilişkisinin ve tedavi sürecinin ileri seviyelere taşınabilmesi için Fitoterapi ve Onkoloji tedavilerinin beraber yürütülmesi önemlidir. Sağlıklı bir tedavi sürecinin oluşturulabilmesi için onkoloğun, bitkisel ürünleri de belirleyici taraf olması gerekmektedir. Bu durum, Fitoterapi ve Onkoterapi arasında bilimsel verilere dayanan bir denge kurulmasını gerektirmektedir.

Fitoterapi, yalnızca kemoterapi gören hastalar için değil, herhangi bir nedenle kemoterapi alamayan hastalar içinde yine uzman kontrolünde uygulanabilir bir tedavi şeklidir.

Call Now Button
Open chat
Whatsapptan Yazın