Migren

Vücudumuzun işleyişinde gerçekleşen bir aksaklık sebebiyle oluşan hastalıklar hayatımızı olumsuz yönde etkilemekte ve yaşam kalitemizi bozarak , sosyal çevrede ve iş hayatında performansımızın ve motivasyonumuzun düşmesine sebep olmaktadır. Bildiğimiz gibi hayatımız da stres faktörünün yeri oldukça büyüktür.

Migrenin atağının sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak , migren tipi baş ağrısı binlerce yıldır bilinen , insanoğlunun en eski hastalıklarındandır. Migren , aslında bir otonom sinir sistemi aksamasıdır. Baş ağrısı ile karakterizedir. Migren , kronik , paroksismal ve nörovasküler iyi huylu bir hastalıktır. Ayrıca, aile bireylerinde migren rahatsızlığının bulunması kişinin de migren hastalığının nüks etme olasılığının yüksek olduğunun göstergesidir. Genellikle migren ataklarının bazı faktörlerce tetiklendiğine inanılmaktadır. Bu faktörler stres , kuvvetli ışık , hava değişikliği , çay , kahve , çikolata gibi yiyecekler , bayanlarda gerçekleşen hormonal değişiklikler, mensturasyon dönemi şeklinde sıralanabilir.

Migren baş ağrısı , başın tek bir yanından geleceği gibi iki taraflı da hissedilebilir. Genelde zonklayıcı , matkapla deler gibi , ateş yanıyormuşcasına, nabızla birlikte atar şeklinde hissedilebilir. Bulantı , kusma , ışık ses hassasiyeti , görme kaybı , bazen de yarı felçlerinde eşlik edebildiği beraberinde duygusal çöküntünün de olduğu şikayetler eklenebilir.

Migren kadınlarda erkeklere oranla daha sık ve sosyoekonomik seviyesi düşük toplumlarda daha sık görülür.

Migren Belirtileri

Tanısal kriterler Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu tarafından şöyle tanımlanmıştır:

  • 6 aylık bir zamanda en az 5 atak olması,
  • Baş ağrılarının birkaç saatle birkaç gün arasında sürmesi (4-72 saat),
  • Baş ağrılarında aşağıdaki özelliklerden en az ikisinin bulunması
  • Baş ağrısının orta  şiddette veya çok  şiddetli olması,
  • Fiziksel aktiviteyle ağrının kötüleşmesi,
  • Tek taraflı olması,
  • Zonklayıcı (pulsatil) karakterde ağrının görülmesidir.
  • Baş ağrısının, bulantı veya kusma ile gürültü veya ışık hassasiyeti özelliklerin en az biriyle ilişkili olması.
  • Hasta öykü ve muayenesinde başka bir baş ağrısı sebebi bulunmamalı1

Migren , nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte mayalı içecek ve yiyecekler , ani stres veya ani gelişen olylar , migren krizinin başlamasına neden olur. Hasta genellikle krizin geleceğini önceden fark eder. Krizi geçirmek için sessiz ve karanlık bir yer arar ve kriz geçinceye kadar orada sakin , çoğu kere cenin pozisyonunda yatarak kalır. Migrende ağrıyı doğuran sebep , genelde başın bir tarafındaki atardamarların aşırı genişlemesi ve genişleme nedeni ile ağrımasıdır.
Referans :

  • Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders. Cephalalgia 2004;24(Suppl 1):14 -160.

 

Call Now Button
Open chat
Whatsapptan Yazın