Mide Kanseri

Mide kanseri, Akciğer kanserinden sonra en sık görülen ve en ölümcül ikinci kanserdir.Tanı konulan tüm kanserlerin %10 u mide kanseridir. Mide kanserlerinin %60 ı az gelişmiş ülkelerde görülür. Erkeklerde kadınlardan 2 kat fazla ve yaşlılarda görülür.

Mide, sindirim sisteminin bir parçası olup, karnın sol üst kısmında diyaframın altında bulunur. Üst ucu yemek borusu ile balantılı, alt ucu ise kapıcı adı kullanılan halka şeklinde kapama kanalı ile oniki parmak barsağına bağlıdır. Mide sindirimin başladığı esas organdır. Depo görevi görür.

Proteinler başta olmak üzere sindirim midede başlar.HCl etkisi ile gelen mikropları öldürür ve çoğalmasını önler.

Mide kanserlerinin %95i adenokanserlerdir. Geriye kalan non-hodgkin Lenfoma. leiomyosarkom, karsinoid tümörler, metastazlar ve adenoskuamoz tümörlerdir. Adenokanserlerin intestinal ve diffüz olmak üzere iki tipi vardır. İntestinal tip midenin son kısmında çok görülür. Diffüz tip submukozal yayılıma yatkın olup erken metastaz yapar. Daha saldırgan seyreder. Gençlerde sıktır. Mide kanserlerinin tümü mukoza epitelinden çıkar. Mide duvarında yayılmasına göre

  1. Erken Mide CA
  2. İlerlemiş Mide CA

Erken mide kanseri mukoza ve submukozayı tutar. Her evrede metastaz gelişebilir. Erken tip daha çok mide gövdesinde görülür.

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir? Okumak için tıklayın.

İlerlemiş mide CA midenin tüm katlarını tutar. Mide kanserinde 5 yıllık yaşam süresi erken tanı kadar yapılan cerrahi ve verilen tıbbi hizmetlerin kalitesi ile doğru orantılıdır. 5 yıllık yaşam Japonya’da %47 dir. Bu erken tanıya bağlıdır.