Mide Kanseri ve Evreleri


Mide Kanseri ve Evreleri
Mide kanseri, uzun yıllar boyunca yavaş yavaş gelişme eğiliminde olan bir kanser türü. Kanser gelişmeden önce, midenin mukoza adı verilen ve yiyeceklerle temas halinde olan tabakasındaki hücrelerde kanser öncesi birtakım değişiklikler meydana gelir. Bu erken değişiklikler genellikle hiçbir belirti vermez ve bu sebeple de saptanamaz. Midenin değişik bölümlerinde başlayan kanserler farklı belirtilere ve farklı bir gidişata sahiptir. Tedavi seçenekleri kanserin midedeki konumuna göre farklılık gösterir. Örneğin mide ile yemek borusunun birleştiği yerde ortaya çıkan kanserler, yemek borusu kanserleri gibi bir gidişata sahiptir ve onlar gibi tedavi edilirler.

Yayılım şekilleri farklı farklı…
Mide kanserleri, farklı şekillerde yayılım gösterirler. Midenin duvarından geçerek yakındaki organları istila edebileceği gibi lenf düğümü adı verilen ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olan fasulye boyutundaki yapılara ve bunları besleyen damarlara yayılabilir. Midenin lenf düğümleri ve damarları oldukça zengin bir ağa sahiptir ve bu durum kanserin yayılımını hızlandırır. Mide kanseri daha ileri evrelere ilerlediğinde ise kan dolaşımıyla karaciğer, akciğer gibi organlara ve kemiklere kadar yayılım gösterir. Kanser, lenf düğümü veya diğer organlara yayılmışsa hastanın durumu artık çok da iyi değildir ve ileri aşamalara gelinmiştir.

Mide Kanseri Nasıl Evrelendirilir? 
Mide kanserinin evrelendirilmesinden söz etmeden önce, konuyu daha iyi anlayabilmek için kanserlerde evre ne anlama geliyor ondan söz etmekte fayda var. Bir kanserin evresi, kanserin ne kadar yayılmış olduğunu ifade etmektedir. Mide kanserlerinde evre, tedavi seçeneklerini belirlemede ve hastalığın gidişatını öngörmede önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar.

Mide kanseri için aslında 2 tip evre vardır. Kanserin, doktorlar tarafından cerrahi işlem uygulanmadan yapılan evrelendirmesine klinik evrelendirme adı verilir. Klinik evrelendirme; hastanın şikayetleri, fiziksel muayene, çeşitli testler, endoskopi adı verilen ucunda kamera bulunan ince bir tüp yardımıyla midenin incelenmesi, parça alınıp laboratuvara gönderilmesi ve çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanarak yapılmaktadır.

Eğer cerrahi işlem uygulanırsa, klinik evrelendirme için kullanılan test sonuçları ve ameliyat sırasında çıkarılan kanser dokuları laboratuvarda incelenerek patolojik evrelendirme yapılır. Klinik evre, tedavinin planlanmasına yardımcı olmak için kullanılır. Bazen de, kanser klinik evre tahminlerinden daha fazla yayılmıştır. Patolojik evre cerrahi işlemde bulunanlara dayandığından hastalığın gidişatının daha doğru tahmin edilmesini sağlar. Klinik evrelendirme yapıldıktan sonra hastaya nasıl bir cerrahi işlem uygulanacağı ve/veya kemoterapi, radyoterapi seçenekleri planlanır ve tedaviye başlanır. 


04-09-2021
Destek Tedavi Danışma Hattı