Lenf kanseri nedir? Evreleri nelerdir?


Lenf kanseri, bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf sisteminde kanser hücrelerinin ortaya çıkıp yayılmasıyla oluşuyor. Lenf dokusunda bulunan kötü huylu tümörlere lenfoma (lenf kanseri) adı veriliyor. Yaygın olarak 15-34 yaş arası yetişkinlerde ve 55 yaşının üzerindeki hastalarda ortaya çıkan lenfomanın görülme oranı her 100 bin kişide 3-4.

Hücrelerin çok hızlı bir şekilde çoğalmaları lenfomaya neden olan etkenlerden biri. Hücrelerin beyaz kan hücresi anlamına gelen lenfositlere nazaran daha uzun yaşaması da lenfomaya sebebiyet verebilecek bir başka etken.

Kanser türleri içerisinde kurtulma oranı en yüksek olan, ölümcül tehlikeler arz etmeyen bir kanser türü olan lenf kanserinde erken teşhis çok önemli bir yer tutuyor. Lenf kanseri erken teşhis edildiğinde hastanın tedaviye olumlu ve hızlı cevap vermesi oldukça kolaylaşıyor.

Lenf Kanseri Türleri ve Belirtileri
Lenf kanseri, Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere iki türde görülebiliyor. Hodgkin lenfoma lenf bezlerinin büyümesiyle fark edilen, lenf kanserinin tedaviye daha yatkın türü iken, Holdgkin dışı lenfoma dolaşım ve bağışıklık sistemini kullanarak mide, bağırsak, dalak gibi iç organlara sıçrayabilme olasılığı yüksek.

Lenf bezlerinin şişmesi, kan dolaşımında yaşanan aksaklıklar sebebiyle bu şişmelerin kol ve bacak gibi organlara yansıması, kilo kaybı, kaşıntı, iştahsızlık, yorgunluk gibi belirtiler lenf kanserini işaret ediyor olabilir.

Lenf Kanseri Evreleri
Birinci Evre: Hastalığın ortaya çıkış dönemi olup, bu evrede kanser henüz vücudun diğer bölümlerine yayılmadan durdurulabilir. Bu aşamada gelen erken teşhis, hasta için ameliyatla kurtuluş anlamına gelir.

İkinci Evre: Bu evrede kanser, lenf düğümlerine doğru yaklaşmaya başlamış olsa da hasta için ameliyatla sağlığına kavuşma şansı devam eder.

Üçüncü Evre: Bu aşamada kötü huylu tümör içeren hücreler lenf düğümlerinin etrafında toplanır. Bu noktaya gelen kanser hücreleri çevresindeki dokulara ve organlara sıçrayıp yayılabilir.

Dördüncü Evre: Kanser bu evrede tamamen metastaz yapar ve çevre dokulara yayılır. Kanser bu aşamaya geldikten sonra hastanın iyileşme şansı oldukça düşük olsa da, kemoterapi, radyoterapi ve bitkisel tedavi yöntemlerine başvurularak hastanın biraz olsun rahatlaması ve yaşam süresinin uzaması sağlanabilir.


28-08-2021
Destek Tedavi Danışma Hattı