Kanser Evreleri Nelerdir?


Bilimsel çalışmalar sonucunda, kanser hastalarının tedavi görüp göremeyeceği ya da hangi tedavi yöntemini kullanılacağının tesbiti ve kanserli hastanın olası yaşam süresinin belirlenmesi için kanser hastalıklarında çeşitli  evrelemeler yapılmıştır.
Solid organ kanserlerinde kanser evreleri aşağıdaki tümör özelliklerine göre belirlenir: 

T = tümör çapı  büyüklüğü, 
N = komşu lenf nodu tutulumu, 
M = uzak metastaz 

Kanser evreleri 1-2-3- 4 şeklinde gruplanır ve bunların alt grupları oluşturulur. Son yıllarda adını sıkça duymakta olduğumuz kanser vücutta herhangi bir bölgede görülebilir. Kanser hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalmaya başlaması ile birlikte normal hücrelere çoğalabilmesi için gerekli alan kalmamasından dolayı ortaya çıkar. Aslında günümüzde gelişen teknoloji ve tıp ile birlikte pek çok hasta erken teşhis ile rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Fakat tedavi aşamasının başarılı olabilmesi için teşhisin hastalığın hangi evresinde konulduğu da önemlidir.

Kanser Evreleri Nasıl Tespit Edilir?
Kanser evreleri hastalığın hangi aşamada olduğunu ifade eder. Örneğin kanserli hücreler diğer organlara da yayılmış mı yayıldı ise yayılma hızı nedir tüm bunlar kanseri evrelendiren kriterler arasında bulunuyor. Tedaviye devam etme yöntemi de kanser evreleri belirler. Örneğin başlangıç evresinde bir kanser için ilaç tedavisi yöntemi yeterli gelebilirken 4. evrede bir kanser hastası için radyoterapi ya da kemoterapi yöntemleri uygulanır.

Kanser evreleri tespitinde çeşitli testler etkili olur. Bu testlerin verdiği sonuçlar doğrultusunda da kanserin evresi belirlenir. Birinci evrede olan bir kanser henüz diğer organlara yayılmadığı anlamına gelir. Birinci evreye başlangıç evresi de denebilir. Bu evrede olan hastaların iyileşme şansı yüksek olmak ile birlikte kanserin türüne göre de ameliyat gerektirebilir.

İkinci evrede ise hastalık kısmen de olsa lenflere doğru yayılma gösteriyor olsa da birinci evrede olduğu gibi ameliyat yöntemi ile hastalıkta başarılı bir tedavi seyri görülebilir. İkinci evrede hala tedavi şansı var denebilir.

Kanser Her Evrede Tedavi Edilir Mi?
Kanser tedavisinde erken teşhisin önemi büyük olmak ile birlikte tıbbi alanda görülen gelişmeler kanserin tedavisini kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Kanser evrelerinden bir diğeri olan 3. evrede kanserin yakın bölgelere doğru yavaş yavaş yayılmaya başladığını gösterir. Bu durumda olan bir kanser tipine göre lenf bezlerine ilerlememiş de olabilir.

Kanserin ne zaman oluştuğuna ve etrafına ne zaman yayılmaya başladığını belirlemek zor olmak ile birlikte 4. evre kanserin son evresi olarak tanımlanır. Bu evre artık kanserin ileri boyuttaki hali olarak da ifade edilebilir. İyileşme şansı düşük olsa da kemoterapi veya radyoterapi uygulanabilir. Tercihe göre bu durumda alternatif tıp - bitkisel tedaviden de yardım alınabilir. 


17-07-2021
Destek Tedavi Danışma Hattı