Hastalıklar ve Uzman Tavsiyeleri

Behçet Hastalığı

1937 yılında Türk hekimi Hulusi Behçet ‘in 3 hastasında ağızda , gözde ve genital bölgede yaralar saptayıp bu belirtilerin tek bir hastalıktan kaynaklandığını düşünmesiyle, ilerleyen araştırmalarda bu belirtilerin otoimmün bir damar hasarının sonucu olduğunun saptanmasıyla , bu hastalık dünyada Behçet

Adet – Menepoz

Kadınlar ergenlik çağlarında üreme yetisi kazanırlar ve bu elli yaşlarına kadar sürer. Döllenme ise yumurtalıklardan birisi tek bir yumurta ürettiği zaman olmaktadır. Bu da ancak ayda bire rastlar. Her ay yinelenen bu döllenme durumu kadında bazı bedensel değişiklikler yaratır. Üreme

Migren

Vücudumuzun işleyişinde gerçekleşen bir aksaklık sebebiyle oluşan hastalıklar hayatımızı olumsuz yönde etkilemekte ve yaşam kalitemizi bozarak , sosyal çevrede ve iş hayatında performansımızın ve motivasyonumuzun düşmesine sebep olmaktadır. Bildiğimiz gibi hayatımız da stres faktörünün yeri oldukça büyüktür. Migrenin atağının sebebi tam

Bağışıklık Sistemi

İmmün sistem adı verilen vücudun savunma sistemidir. Doğadaki bütün canlılarda kendisinden olmayan hücre doku ve moleküllere karşı bu savunma sistemi bulunur. Bu sistem , canlı vücudunda en küçük virüslerden çok hücreli paraziter solucanlara kadar geniş bir yelpazede yabancı madde ve

Troid Hastalıkları

Tiroid bezi (kalkan bezi) boyun da , soluk borusu üst bölüm de sağlı sollu yer alır. Basedow Hastalığı otoimmun bir hastalıktır. Tiroid bezinin aşırı çalışması ile karakterize olup , toksik (zehirli) guatr da denir. Çoğunlukla gençlerde görülür. Tiroid bezi büyür , gözler

Felç – Ms

Felç, (paralizi veya pleji) iskelet sisteminin hareketlerini sağlayan ve düzenleyen sinir ve/veya kasların fonksiyon bozukluğu nedeni ile meydana gelen hareketsizlik veya hareket kısıtlığıdır. Sinirler, hem duyusal (sensitif) hem de hareket sağlayan (motor) lifler içerirler. Bu nedenle sinirlerde iki yönlü iletişim olmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalık yapıcı özellikte bir mikroorganizmanın insan vücuduna girerek herhangi bir doku veya organda yaşaması ve çoğalmasıdır. Bu mikroorganizmalar vücuda ağız yolu ile, solunum yollarından , deri yolu ile (derideki çatlak ve yaralar), genital organlardan, göz yuvarlağı dış yüzü ve

Hemoroid (Basur)

Anal kanal içindeki toplardamar ağındaki damarların kalıtsal, kronik kabızlık , gebelik , uygun olmayan beslenme şekli (lifsiz , az lifli gıdalar , az su içme ) vs. gibi nedenlerle balonlaşarak büyümeleridir. 1. Evrede küçük iken anal kanal içinde bulunurlar ve kanamalar

Ülser (Kolit)

Sindirim sisteminde yemek borusu , mide ve oniki parmak bağırsağının iç yüzünü döşeyen mukoza adlı koruyucu tabakanın , aşırı mide asidi ve pepsin salgısı, antiromatizmal ilaçların aşırı ve uzun süreli kullanımı , mide ve onik parmak mukozasında Helicobacter Pylori isimli

Depresyon – Sinir – Stres

Sinir, stres, depresyon son yüzyılın en önemli hastalıkları arasında sayılabilecek, hastalıkların temelinde yatan durumlar olarak söylenebilir. Ülkemizdeki insanların hemen hepsi bu durumlardan birine yakalanmıştır. Çağımızın sorunları olarak tanımlayabiliriz. Stres Nedir? Stres, günlük yaşamda karşılaşılan olayların , insan ilişkilerindeki baslının sonucunda hissedilen sıkıntı ya