Bitki Ansiklopedisi

Isırgan (Urtica dioica)

Yaprağın üzerine dokununca yakan ince tüylerle kaplı olduğunda, yakan anlamına gelen “urere” ve iki ev anlamına gelen, erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bireylerde olması durumundan dolayı “dioica” kelimelerinden türemiştir. Türkiye’de Dızlağan, Ağdalak ve Dikenli Isırgan gibi isimlerle de bilinir. Afrika, Kuzey ve

Hayıt (Vitex agnus-castus)

Vitex sözcüğü Latince dokunmak, örmek anlamındaki “viere” sözcüğünden gelir. Hagnos Yunanca bakire, temiz, kutsal anlamına gelir, Castus’da temiz ve saf anlamına gelir. Türkiye’de Ayıd, Acı Ayıt ve Beşparmak Otu gibi isimlerle de bilinir. Anavatanı Avrupa ve Anadolu’dur. Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde

Ayrık Otu (Agropyron repens)

Agropyron Yunanca “agios (yabani)” ve “pyros (buğday)”sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Repens, sürüngen anlamına gelmektedir. Türkiye’de Ayrıkkökü, Tarla Ayrığı gibi isimlerle de bilinir. Ayrık Otu’nun tarihçesine ait pek bilgi bulunmamaktadır. Avrupa ve Asya’da yaygın yetişir. Türkiye’de ise Marmara Bölgesi başta olmak üzere sık

Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra)

Glycyrrhiza, Yunanca tatlı anlamındaki “glykys”ve kök demek olan “rhiza” sözcüklerinden türemiştir. 5000 yıl önce yazılmış olan Mısır papirüslerinde, solunum organları hastalıkları tedavisinde kullanılan birçok reçetede meyan vardır. Türkiye’de Bıyam, Piyan, Bıyan gibi isimlerle de bilinir. Doğal olarak Orta ve Güneybatı Asya, Akdeniz bölgesi,

Civan Perçemi (Achillea millefolium)

Bitkinin ismi Achillea eski yunan savaşçısı Achillea’dan gelmektedir. Truva savaşı sırasında Achillea’nın askerleri yaralarını civanperçeminden elde edilen bir ilaçla tedavi etmişlerdi. “mille” bin, “folium” yaprak ablmanına gelir ve yaprakların görünüşünden dolayı bu adı almıştır. Türkiye’de Akbaşlı, Barsama Otu, Kandil Çiçeği, Binbir

Biberiye (Rosmarinus officinalis)

Latince “ros” ve “marinus” kelimelerinden oluşan Rosmarinus “deniz şebnemi” anlamına gelir. Bitkinin, deniz kenarlarında ve alçak yerlerde yetişmesi bu kökeni destekler. Bazı bilim adamlarına göre ise kökeni Yunanca “güzel kokan” anlamına gelen “rhoops” “myrinos” kelimelerine dayanır. Türkiye’de Kuşdili, Hasalban gibi isimlerle de

At Kuyruğu (Equisetum arvense)

Equisetum sözcüğü Latince ‘equus’ (at) ve ‘seta’ (kuyruk) sözcükleri kökenlidir. Bu isim, yetiştiği yere dayanılarak verilmiştir. Türkiye’de Kırkkilit, Zemberek otu, Beygir Kuyruğu gibi isimlerle de bilinir. Bataklıklarda yaşayan ve yabani otlar gibi yayılan At Kuyruğu, dünyanın hemen her yerinde bulunur. İlkbaharda mısır koçanını

Avokado (Persea Americane)

Persea, Latince ‘perseus’ kökenlidir. Bu adın, meyvelerinin armuda benzemesi yüzünden verildiği sanılmaktadır. Americane adı ise bitkinin ana vatanı Amerika olduğu için verilmiştir. Türkiye’de, bitkinin anavatanının Amerika olması ve meyvesinin armuda benzemesi nedeni ile  Amerikan Armudu olarak ta bilinmektedir. Ana vatanı Orta Amerika’dır.

At Kestanesi (Aesculus Hippocastanum)

Bitkinin Aesculus adını Romalı yazarlardan aldığı iddia edilir. Hippocastanum, Yunanca at anlamına gelen ‘hippos’ ve kestane anlamına gelen ‘kastanos’ sözcüklerinin birleşimidir. Türkiye’de hint kestanesi, acı kestane ve yabani kestane gibi isimlerle de bilinir. Asya’da Himalaya’lardan Kafkas’lara, Kuzey Anadolu üzerinden Balkan’lara ve Orta

Arpa (Hordeum vulgare)

Hordeum sözcüğünün kökeni tam olarak bilinmemektedir. Çabuk büyümesi yüzünden Latince ‘oriri’, ekmeğinin ağırlığı yüzünden ‘hordus’, başaklarında tanelerin sıralı olması yüzünden ‘ordo’ sözcüklerinden biri kökenli olduğu öne sürülmektedir. Özellikle ekmek yapılan arpanın anavatanının Anadolu, Mezopotamya, İran ve çevresi olduğu kabul edilmektedir. Dünyada, tahıllar arasında üretimde mısır, buğday ve pirinçten sonra