Bitki Ansiklopedisi

Oğul Otu (Melissa Officinalis)

Birçok bilim insanına göre “melissa” adının kökeni bal anlamına gelen “meli” sözcüğüne dayanmaktadır. Madaus, melissanın Yunanca bal arısı anlamına geldiğini, ayrıca eski çağlarda ballıbabagillerden olan birçok bitkiye de aynı adın verildiğini yazmıştır. Arılar bitkinin üzerine oğullandıklarından, bitkiye bu ad verilmiştir. Türkiye’de

Maydanoz (Petroselinum crispum)

Petroselinum sözcüğünün taş, kaya anlamındaki “petra” ve kereviz anlamına gelen “selinon” sözcüklerinden türediği, taş kerevizi anlamına geldiği ileri sürülmektedir. Türkiye’de Maydanos, Maydanüs gibi isimlerle de bilinmektedir. Maydanozun ana vatanı tam olarak bilinmemektedir, ancak bu konuda birkaç fikir vardır. Bitkinin ana vatanının Sardinya

Dere Otu (Anethum Graveolens)

Anethum sözcüğünün Yunanca “anethon” sözcüğünden geldiği ileri sürülmektedir. Türkiye’de Durak Otu, Tarhan Otu ve Darak Otu gibi isimlerle de bilinmektedir. Orta ve Güney Avrupa’da Türkiye’de ise özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yetişmektedir. 30-60 cm yüksekliğinde, baharda sarı renkli çiçekler açan bir ottur. Peklik önleyici

Bayır Turpu ( Cochlearia Armoracia)

Türkiye’de Eşek Turpu ve Yabani kaşık Otu,  acırga, eşek turpu, Kara Turp, Yaban Turpu gibi isimlerle de bilinir. Ana vatanı Akdeniz çevresi olmakla beraber, ılıman iklime sahip bütün bölgelerde, Avrupa’da, ABD’ de ve ülkemizde üretimi yapılır. Çok yıllık bir bitkidir. Boyu 100-150 cm

Eğrelti Otu (Dryopteris filixmas)

Filixmas sözcükleri, “filix (eğreltiotu)” ve “mas (erkek)” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Avrupa ve Türkiye’de yaygın olarak yetişmektedir. Çok yıllık ve otsu olan bitki çiçeksizdir. 50-70 cm boylarında, küçük parçalı yapraklı bitkilerdir. Eğrelti otu kökü kalın ve dışı siyaha yakın içide beyaz renklidir.

Ebegümeci (Malva silvestris)

Latince ebegümeci demek olan ” malva”, Yunanca yumuşak otsu bitki anlamındaki “malakos” sözcüğünden gelir. Türkiye’de Ebegümeç, Tolluk, Develik, Cılatka, Çolaka, Kabalık, Malaşa, Pencer, Hubbas, Kazankarası gibi isimlerle de bilinir. Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Amerika ve Avustralya’da yetişir. Ülkemizde hemen her bölgede yetişmektedir. 20-30

Karabaş Otu (Lavandula stoechas)

Lavandula sözcüğünün Latince yıkamak anlamındaki “lavare” sözcüğünden türediği sanılmaktadır. Eskiden bitki, çamaşır ve banyo sularına karıştırıldığı için bu adın verildiği ileri sürülmektedir. Türkiye’de Lavanta Çiçeği olarak ta bilinmektedir. Ana vatanı Akdeniz’in batı kıyılarıdır. Boyu 20-60 cm arasında değişen, çok yıllık bir bitkidir. Çok

Boğa Dikeni (Eryngium Campestre)

Eryngium adını adını Theophrast’ın, Yunanca geğirmek, kusturmak anlamındaki “aringano” veya “ereugomai” sözcüklerinden türettiği ileri sürülmektedir. Campestre Latince tarla anlamına gelen ” campus” sözcüğü kökenlidir. Türkiye’de Deve dikeni, Deve Elması, Tengel Dikeni, Sütlükengel gibi isimlerle de bilinir. Ana vatanının Avrupa’nın güneybatısı, Balkanlar, Ön

Centiyane (Gentiana Lutea)

Dioskorides’e göre Gentiana adı, bitkiyi olarak M.Ö. 2. yüzyılda yaşamış olan İlirya kralı Gentius’un kullanması nedeniyle verilmiştir. Lutea ise sarı demektir. Türkiye’de Defneyezid, Sivri Kökü, Güşad Otu, Kantaronu Kebir gibi isimlerle de bilinir. Güney ve Orta Avrupa dağlarında, Alplerde, Pirenelerde, ülkemizde ise

Defne (Laurus nobilis)

Defne, Yunanca “daphne” adının Türkçe’de değişikliğe uğramış biçimidir. Defne, çok eski çağlardan günümüze kadar gelmiş bir bitkidir. Günümüzde tüm Akdeniz kıyılarında, Rusya’nın ılıman bölgelerinde, Orta ve Güney Amerika’da yetişmektedir. Ülkemizde Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde yaygındır. Boyu 20 m’ye varabilir. Sert,