Kanser ve Hastalıkların Tedavisinde Bitkisel Destek

Hastalıkların oluşmasında ve tedavisinde beslenmenin ve bitkisel desteğin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Doğru beslenme alışkanlığı bazı hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebileceği gibi, bazı hastalıkların tedavisini kolaylaştırır, tedaviye yardımcı olur. Bitkiler ve besinler (vitaminler dahil) ile genellikle ilerlememiş hastalıklar tedavi edilebilir ve bitkisel tedavi ancak tıbbi tedaviye destek olarak düşünülebilir.

Bitkisel tedavi, tıbbi tedavinin alternatifi olarak değil, tamamlayıcısı veya destekleyicisi olarak değerlendirilmelidir. Yani hastalık söz konusu olduğunda ilk başvurulacak bitkisel ürün veya bitki satan kişiler değil, doktor olmalıdır. 5000 yıllık bir geçmişe dayalı bitki ile tedavi,lokman hekim geleneği maalesef ehil olmayan ellerde ot çöp olarak anılmış ve hak ettiği değeri görememiştir.

Gelişmiş Batı Ülkelerinde olduğu gibi bu işin eğitimini veren kurumlar ülkemizde yeni yeni oluşmaya başladığı için, bu sektör çalışanları ancak usta-çırak ilişkisi içinde deneyim kazanmaktadırlar. Aslında gerçek anlamda bu tarz insanlarında mutlaka birikim ve deneyimlerinden istifade etmekte sektöre katkı sağlayacaktır.Dolayısı ile sektör çalışanlarının hemen hepsi hekimlik ile ilgili olmayan insanlardır.

Bitkisel tedavi arzusunda olan insanların bilmeleri gereken aktarların , bitki satan insan olduğu ve asla bir hekim olmadığıdır. Bu bakımdan, tedavinize bitkisel destek sağlamak arzusundaysanız, bu konuya ilgi duyan bir hekimden veya konu üzerinde tecrübe sahibi bir uzmandan bilgi edininiz ve bu bilgiler ışığında aktardan sadece faydalı olabileceği size ifade edilen bitkileri alınız. Aktar hastalığınızı anlatarak derdinize çare arayacağınız kişi değildir, bunu unutmamak gerekir.

Tedaviye destek maksadı ile kullanılacak bitkilerin her birinin ayrı özellikleri vardır. Bitkinin kimyasal yapısı ve aktif maddeleri, hazırlanma şekli, kullanım dozu ve süresi, ilaç etkileşmeleri, hastanın ve hastalığın özel durumu vs. mutlak surette iyice etüt edilmelidir. Aksi takdirde zarar görmek mümkündür.

Kanser ve Alternatif tedaviler üzerine yazılmış diğer makaleleri okumak için tıklayın.

Bitkisel Destek Konusunda Bilinmesi Gereken Temel Konular

Bilinmesi gereken bazı temel konulardan bir kere daha topluca bahsetmekte fayda vardır. Bunlar;

  1. Her bir bitkiden emniyetli olarak maksimum fayda sağlayabilmek için farklı hazırlanma şekilleri olabilmektedir. Ancak, genel bir tarif vermek gerekirse en uygun hazırlama şekli, bitkiyi çay gibi, kaynatılmış suda demlemektir. Her bir bitki için kullanılacak doz farklı olacağı için, belirtilen miktarlarda bitki alınır ve sıcak suda 10-20 dakika bekletildikten sonra içilir. Uygun şekilde hazırlanmış bitkisel karışımlar, ekstraktlar şeklinde de tüketilebilir. Bir genel kural olarak, bitkiyi tek bir defada yüksek doz yerine, birkaç defada düşük miktarlarda tüketmek daha güvenli ve uygundur. Belirtilen doz aşılmamak kaydı ile hasta zamanla doz ayarlamasını kendisi yapabilir.
  2. Bitkileri çok uzun süreli olarak sürekli kullanmak yerine, kısa süreli belirli aralıklar ile kullanmak daha güvenilirdir.
  3. Çok sayıda bitkiyi aynı çözelti içinde hazırlayıp kullanmak yerine, bitkilerin mümkünse tek tek, yoksa da mümkün olduğunca az sayıda (ve ancak bir birleri ile olumsuz etkileşmeye girmediği bilinenleri) karıştırarak çözeltilerini hazırlayıp kullanmak daha doğrudur. Bitkilerin karıştırılması her zaman beklenen etkinin daha kuvvetli olması sonucunu doğurmaz, aksine beklenen faydalı etki azalabileceği gibi, son derece toksik yan ürünler de teşekkül edebilir.
  4. Tedavide tercih edilecek yoğunlaştırılmış ekstrakt, tabletler vs. olan bitkisel ürün üreticileri,güvenilirlik noktasında iyi araştırılmalı.Hangi şartlarda üretildiği,üretiminde çeşitli kontrol mekanizmalarından geçip geçmediği,ilgili bakanlığın mevzuatlarına uygun olup olmadığı sorgulanmalı.
  5. Bitkisel tedaviye başlanmadan önce hastalık doğru surette teşhis edilmelidir.
  6. Bitkisel tedavi mutlak surette hekim veya deneyimli bir uzmanın kontrolünde olmalı, belirli aralıklar ile hastalığın tedavi kriterleri (kan ve idrar tetkikleri, röntgen, ultrason vs.) ve muhtemel yan etkileri takip edilmelidir.
  7. Bitkisel tedavi hiçbir zaman tıbbi tedavinin alternatifi olarak değerlendirilmemeli, destekleyici tedavi olarak düşünülmelidir. Yani, önce tıbbi tedavi sonra veya onunla birlikte gerekirse bitkisel tedavi uygulanmalıdır.
  8. Bitkilerin bir kısmı insanlar tarafından tarih boyunca kullanılmıştır. Bugün tıpta kullanılan ilaçların bir kısmının aktif maddeleri de bitkilerden elde edilmektedir. Bu şekilde tıbbi tedaviye girmiş olan bitkilerin aktif madde oranları, etki mekanizmaları, tedavi dozları, yan etkileri vs. konularında çok sayıda deneysel çalışma yapılmış ve çok miktarda destekleyici bilgi elde edilmiştir.
Call Now Button
Open chat
Whatsapptan Yazın