Kanser Tedavisi ve Fitoterapi İlişikisi

Kanser hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde hastalığa bağlı ölüm oranında başlıca nedenlerinden biridir. Günümüzde, yoğun müdahalelere rağmen, çok sayıda hasta kötü prognoza (hastalığın seyri ne kadar süreceğini tahmin)sahiptir.

Bu nedenle, daha iyi sonuçlara ulaşamak ve tedavi sürecinde karşılaşılan yan etkileri azaltmak adına, anti kanser ajanları bulma çabası süregelmiştir.. Geleneksel tavsiyeler,halk tababetindeki kullanımı ve deneysel araştırmalara göre, sayısız şifalı bitkinin antikanser etkisi olduğu ,Ayrıca çeşitli fitokimyasalların antiproliferatif (ajan), pro-apoptosiz (hücre ölümü), anti-metastatik ve anti-anjiyojenik (Yeni damarların oluşması ve gelişmesi) etkileri in vitro (Laboratuvar ortamında) deneylerde veya hayvan çalışmalarında ortaya konmuştur.

Bununla birlikte, kanserli hastalarda araştımaların önünde çeşitli engeller çıkarılmasından ötürü klinik etkinlikleri açısından sınırlı kanıt bulunmaktadır.

Ancak günümüzde fitoterapinin hafife alınmayacak etkileri Hastaları onkolojik açıdan değerlendiren doktorlar tarafından kabul edilmektedir. Ayrıca, bazı fitokimyasallar ile ilgili olarak kanserle ilgili semptomlar veya yaşam kalitesi üzerinde yararlı etkiler rapor edilmiştir.

Kanser ve Alternatif tedaviler üzerine yazılmış diğer makaleleri okumak için tıklayın.

Kanser Vakaları Sayısı Hızla Büyümektedir

Kanser giderek büyümekte olan bir sağlık sorundur.Dünya Sağlık Örgütü (Şubat 2014) tarafından yayınlanan son raporda, 2012’de 8.2 milyon hasta kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca, yıllık kanser vakalarının sayısının 2012’de 14 milyondan bir sonraki yıl 22 milyona yükselmesi bekleniyor.Buda bize gösteriyor ki, Alternatif tedavilerde büyük payı olan fitoterapi (bitkisel tedavi) etkili preparatlar ve ehil bir kadro tarafından takip ve tavsiye edildiğinde yüz güldürücü sonuçlar doğurduğu,azımsanmayacak bir başarı oranına sahip olduğu gerçeğidir.