Kanser Belirtileri

Beyin Tümörü Belirtileri

Tümörler beynin bölümleri olan frontal, paryetal, oksipital ve temporal loblarında gelişebilir. Tümörün nerde olduğuna bağlı olarak belirtiler değişebilir.

 • Frontal
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik
 • Vücudun bir tarafında uyuşukluk
 • Ruh halinde önemli değişiklikler
 • Kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu
 • Paryetal
 • Baş ağrısı
 • Kasılmalar
 • Uyuşma
 • Elle yazı yazmada sorunlar
 • Basit matematik problemlerini çözmede zorluk
 • Belirli hareketleri yapmada sorun
 • Dokunma hissi kaybı
 • Oksipital
 • Baş ağrısı
 • Görme kaybı
 • Görsel halüsinasyonlar
 • Kasılmalar
 • Temporal
 • Baş ağrısı
 • Kasılmalar
 • Algısal ve mekansal bozukluk
 • Bir kaç komutu takip etmede zorluk

Merkezi sinir sistemin diğer bölgelerindeki tümörler, dengeyi sağlamada zorluğa, kusmaya, ruh hali değişikliğine ve ruh halleri arasındaki farkı söyleyememeye neden olabilir.

Beyin tümörü hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Akciğer Kanseri Belirtileri

akcigerBu hastalıkta şu yakınmalar doktora biran önce gitmek açısından uyarıcıdır: geçmeyen öksürük veya göğüs ağrısı, solunum sırasında hırıltı, hışıltı sesleri duyma, nefes darlığı, öksürükle kan veya kanlı balgam çıkarmak, ses kısıklığı veya boyunda ve yüzde şişlikler ortaya çıkması. Bundan başka kanser dokusunun göğüs boşluğunda aşırı büyümesi sonucunda önemli organlara bası yapabilir ve yutma güçlüğü, kalp yetmezliği gibi bulgular verebilir.

Yine kanser hücreleri vücudun hemen her organına ve dokusuna yayılabilir; beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezleri başta olmak üzere bulunduğu yere göre bulgular verebilir. Hatta göze bile yayılabilerek görme kayıplarına yol açabilir. Bundan başka kanser hücreleri yayılmadığı halde salgıladıkları bazı maddelere bağlı olarak vücutta birçok metabolik ve hormonal sorunlar yapabilir. Bu hastalıktan kuşkulandığında doktorunuz bronkoskop denen bir aletle bronşlarınızın içine bakmak isteyecektir. Bu teste bronkoskopi denir ve genellikle hastane şartlarında yapılır. Bu test öncesi hastaya lokal uyuşturucu ilaçlar verilir, böylece geçici bir süre boğazda, nefes borusunda hissetmeme durumu ortaya çıkar. Bir miktar basınç hissi olabilirse de ağrı hissedilmez. Daha sonra doktorunuz bronş duvarlarından hücreler veya küçük parçalar alabilecek ve mikroskop altında kanser hücreleri olup olmadığının araştırılmasını sağlayacaktır. Bu işleme biyopsi denmektedir.

Bronkoskop ile ulaşılması zor olan akciğer bölgelerinden doku almak için dışarıdan bir iğne de kullanabilir. Bu işlemde, deride küçük bir kesi yapılabilir ve kaburgalar arasından iğne yerleştirilir. Bu işleme iğne aspirasyon biyopsisi denmektedir. Patoloji doktorları mikroskop ile, herhangi bir kanser hücresi olup olmadığını anlamak için alınan dokuları incelerler. Test öncesi hastanın acı duymaması için lokal etkili uyuşturucular kullanılmaktadır.

Hastalıktan kurtulmak (prognoz, sağ-kalım) ve tedavi seçimi, kanserin evresine (sadece akciğerde mi yoksa başka yere yayılmış mı olmasına) ve hastanın cinsiyetine ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Akciğer kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Mide Kanseri Belirtileri

mideMide kanseri belirtileri arasında en sıklıkla,

 • Hazımsızlık
 • İştahsızlık
 • Yemeklerden sonra şişkinlik hissi
 • Kusma
 • Yorgunluk
 • Bağırsak işlevinde kan yada siyah dışkı
 • Kilo kaybı

görülmektedir.

Mide kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Kolon Kanseri Belirtileri

kolonKolon kanserinin başlangıç evresinde karında dolgunluk hissi, hafif ağrı, iştah kaybı, kilo kaybı, çabuk yorulma ve ishal ortaya çıkar. Ayrıca kabızlık olabilir. Kullanılan ilaçlara rağmen kabızlık devam edebilir. Bu evrede barsak henüz daralmamıştır ve belirtiler bağırsak kanseri tanısı koymak için yeterli değildir. Fakat hastada bu tip şikayetlerin olması hastanın mutlaka incelenmesini gerektirir. Görüntüleme yöntemleri kalin bağırsaktaki herhangi bir anormalliği ortaya koyar. Böylece herhangi bir hastalık varsa erken tanı konmuş olur ve hastaların geleceği açısından çok önemlidir.

Başlangıç evresinde tespit edilmeyen kolon kanseri -ki sıklıkla ülkemizde bu evrede doktora başvurulmadığından saptanamaz- ilerler ve kalin barsak daralmaya başlar. Daralma ortaya çıkarsa bağırsaktan dışkı geçişi zorlaşır. Bağırsaktaki maddeler burada birikmeye başlar ve atılamaz. Barsak kokuşması ortaya çıkar. Barsak içeriği, bağırsağın kasılma sonucu ilerlemek ister fakat kanser kitlesi yüzünden bu işlem çok zordur. Bu yüzden hastada önce kabızlık daha sonra ağrı atakları başlar.

Kolon kanseri tedavi edilmez ve daha da ilerlerse belirtiler ağırlaşır. Yorgunluk, kilo ve iştah kaybı belirginleşir. Hasta hiçbir şey yemek istemez. Kansızlık ortaya çıkar ve hastanın rengi atar. Bağırsak tamamen kapanır. Birkaç gün bu şekilde sürer. Daha sonra kanser kitlesi biraz delinir ve bağırsak içeriği atılabilir. Fakat bu olay her zaman böyle sürmez. Bir-iki defadan sonra bağırsak hiç açılmamak üzere kapanır. Hastanın durumu oldukça ağırlaşır. Kana zehirli maddelerin geçişi başlar. Bu dönemde başvuran hastaların karınları açılır ve tümörün ameliyatla alınıp alınamayacağı kararlaştırılır. Sıklıkla bu evrede tümörün çıkarılması çok zordur.

 • Rektumdan kan gelmesi ( rektal kanama ), gaitanın kanla bulaşık olması,
 • Tuvalete çıkma alışkanlığında değişiklik
 • Gaitanın eskiye oranla incelmesi,
 • Kabızlık – İshal durumlarının ortaya çıkması,
 • Sık sık tuvalete çıkma isteği, buna rağmen tam boşalamama hissi,
 • Karında gaz ağrıları,
 • Kansızlık (anemi),
 • İzah edilemeyen zayıflama

Bu belirtilerin herhangi birinin 1 – 2 hafta devam etmesi veya aralıklarla tek rarlaması durumunda mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Kolon kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Karaciğer Kanseri Belirtileri

karacigerKaraciğer Kanseri Belirtileri: Karaciğer kanserinin erken çok özgün bir bulgusu yoktur. O nedenle de tanı konduğunda kanser genellikle büyük boyutlara erişmiş olarak bulunur. Sıklıkla, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, sarılık , karında sıvı toplanması gibi bulgular görülür. Bazen karın sağ üst tarafında ağrı dolgunluk hissi olabilir. Kanserin zemininde genellikle kronik bir karaciğer rahatsızlığı (örneğin: siroz) bulunduğundan ve bu hastalıklar da genellikle benzer bulgular verdiğinden olay karışabilir.

Karaciğer kanserinin belirtileri:

 • Bedenin sağ tarafında, özellikle karnın üst kısmında veya sağ kürek kemiğinin etrafında ağrı veya rahatsızlık
 • Göğüs kafesinin altında sağ tarafta sert bir yumru
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • İştah kaybı
 • Sarılık, cildin ve gözün beyaz bölümünün sarı olması

Karaciğer kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Meme Kanseri Belirtileri

memeErken evre meme kanserinde hastanın hiç şikayeti olmayabilir, ya da aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçı olabilir.

 • Memede ele kitle gelmesi en sık rastlanan belirtidir.
 • Memeden akıntı gelmesi (bulanık ya da kanlı)
 • Meme başında çekilme
 • Meme derisi üzerinde çekilme
 • Memede büyüme, ödem, kızarıklık, meme derisinin portakal kabuğu görünümünde olması
 • Meme başında iyileşmeyen yara
 • Memede daha önceden olmayan, gözle farkedilebilen herhangi bir değişiklik

Meme kanseri öncelikle lenf damarları ile koltuk altındaki lenf bezlerine sıçrar. İleri evrelerde kanserin meme dışında başka organlara sıçramasına metastaz yapma denir. Meme kanseri en çok kemik, akciğer ve karaciğere metastaz yapar. Metastatik hastalığı olanlarda hastalığın sıçradığı organa göre şikayetler ortaya çıkar. Örneğin kemiğe sıçramışsa, kemik ağrısı, kemik kırıkları meydana gelebilir. Beyine sıçramışsa felç, görme bozukluğu, başağrısı, başdönmesi gibi şikayetler gelişebilir.

Meme kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Mesane Kanseri Belirtileri

mesanePelvik sancı (ön ve yanlardaki kalça kemiklerinde sancı); -İdrar yapmada zorluk; Tam olarak sebebi belirlenmemiş olan bu hastalığın her yaşta görülmesi mümkün olduğu gibi, çoğunlukla 60 yaş üstünde görüldüğünden ileri yaş hastalığı olarak düşünülebilir. Kadınlara göre erkeklerde 3 kat daha fazla görülen bu hastalığın en önemli sorumlusu, sigara kullanımıdır.

Sigara içmeyenlere göre içenlerde 10 kat daha fazla rastlanan bu kanser, genetik yatkınlığı olanlar ile kimyasal maddelere uzun süre maruz kalanlarda (boya, lastik, deri vb sanayiilerinde çalışanlar gibi) sıklıkla gözlenmektedir. Tekrarlayan idrar yolu hastalıklarında, böbrek taşı rahatsızlığı olanlarda, uzun süre sonda kullanmak zorunda olanlarda mesane kanseri riski artmaktadır.

Hastalığın belirtileri arasında idrardan kan gelmesi, işeme esnasında ağrı ve sık idrar isteği bilinen bulgular olmakla beraber, farklı hastalıkların da belirleyicisi olduklarından kesin değillerdir. Fakat idrardan kan gelmesi ciddi bir olaydır ve hastanın mesane kanseri olmadığı teyit edilmelidir.

Mesane kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Lenf Kanseri (Lenfoma) Belirtileri

lenfEn sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir.

Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise şöyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı.

Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

Lenf kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Prostat Kanseri Belirtileri

prostatMaalesef bir çok hastada GEÇ DÖNEMLERE KADAR HİÇ BELİRTİ VERMEYEBİLİR. Hiç bir yakınmaya da yol açmayabilir. Bu nedenle sizin ya da 50 yaş üzeri aile üyesi diğer erkeklerin bu hastalık için doktora başvurması ve izleyen yıllarda da düzenli kontrolden “check up’tan“ geçmeleri çok önemlidir. Belirtiler ancak idrar yolunu tıkadıktan sonra ortaya çıkar. Aşağıda sayılan şikayetlerden herhangi biri olduğunda mutlaka bir doktora başvurulması gereklidir.

 • Sık idrara çıkma (özellikle geceleri)
 • İdrar yaparken zorlanma
 • İnce ve kesintili idrar yapma
 • İdrar yaparken acı veya ağrı duyma
 • İdrarda kan görme
 • Sırt, kalça ve bel ağrısı
 • idrarda kan ya da iltihap olması
 • Menide kan ve ağrı gibi belirtiler olabilir.

Prostat Kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Pankreas Kanseri Belirtileri

pankreasSarılık, (daha çok hastalığın ileriki safhalarında kendisini gösterir, tümör safra kanalını tıkadığından, safra sindirim sistemine geçemez ve ciltte,gözlerde sararma görülür.)

 • Karaciğer büyümesi,
 • Sindirim güçlüğü,
 • Kanser öncelikle langerhans adacıklarında başlayabilir, buda pankreasın çok fazla miktarda insülin ve hormon yapmasına neden olur. Bu da kilo kaybı, ağrı, iştahsızlık gibi belirtiler verir
 • Kaşıntı,
 • Diabetes mellitus,
 • Bulantı, karında hassasiyet, karın boşluğunda sıvı birikmesi.

Bu bulgular genellikle hastalık ilerlediğinde kendisini göstermeye başlar. Hastalığın yeni oluşmaya başladığında yani hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir belirtiye rastlamak pek olası değildir.

Pankreas kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Lösemi (Kan Kanseri) Belirtileri

losemiErken döneme ait belirtiler genelde gözden kaçmaktadır, çünkü bu dönemdeki şikayetler nezle veya diğer sık gözlenen hastalık şikayetlerine benzer.

 • Ateş, halsizlik, kemik ve eklemlerde ağrılar, baş ağrıları, deride kızarıklıklar,
 • lenf düğümlerinde şişlikler
 • sık sık enfeksiyona yakalanma
 • sebebi bilinmeyen kilo kaybı
 • dişeti ve burun kanamaları
 • karaciğer veya dalakta büyüme veya karında şişkinlik hissi
 • ciltte sık sık çürükler meydana gelmesi veya kesiklerin çok güç durması

Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloit, lenfoit gibi) ve hastalığın süresine göre (müzmin ve had) çeşitleri vardır. Bazı tipler daha hızlı ve kötü bir gidiş gösterir. Çocukluk çağında lösemi tipleri diğer kanser tiplerine göre daha sık görülmektedir.

Lösemi (Kan kanseri) hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Troid Kanseri Belirtileri

troidHastalar arasında en sık sorulan sorulardan biridir. Guatrlar büyüklük ve fonksiyonlarına göre birtakım şikayet ve belirtilere yol açar.

 • Genelde basit diffüz guatr herhangi bir şikayete neden olmaz.
 • Guatr hipotirodi veya hipertiroidi ile birlikte bulunursa bu hastalıkların belirtileri ortaya çıkar. Bu hastalıklarla ilgili daha önce geniş bilgi verilmiştir.
 • Büyük ve nodüllü guatrlar, soluk veya yemek borusu üzerine olan baskı nedeniyle nefes darlığına veya yutma güçlüğüne neden olabilir. Ancak bu durum nörotik hastalarda görülen ve globus histerikus denilen boğazdaki sıkışma hissi ile karıştırılmamalıdır.
 • Büyük guatrlar, ayrıca boyun toplardamarları üzerine baskı yaparak bu damarların genişlemesine neden olabilir.
 • Tiroit glandı günlerce veya haftalarca yavaşça büyüyüp küçülmesi ve bazen ağrılı olması sessiz veya subakut tiroiditte görülür.
 • Tiroidin ani olarak büyümesi, ağrılı ve hassas olması tiroit nodülü içine kanamada veya ani olarak büyüyen tiroit kanserlerinde görülür.
 • Otoimmün guatrlarda simetrik veya asimetrik büyüme görülmesi tiroit lenfomasını düşündürür.

Troid kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Böbrek Kanseri Belirtileri

bobrekBöbrek kanserleri erken dönemlerinde sıklıkla herhangi bir belirti veya şikayet oluşturmaz. Böbrek kanserinin büyümesi ile birlikte bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler;

 • İdrarda kan varlığı, gözle görülebilen kanama veya sadece idrar tahlilinde görülebilen mikroskobik kanama şeklinde olabilir.
 • Böbrek bölgesinde muayenede ele gelen kitle
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Tekrarlayan ateş
 • Devamlı olabilen yan ağrısı
 • Genel halsizlik ve kendini kötü hissetme

Tansiyon yükselmesi, kan değerlerinde normalin altına inme (kansızlık) de böbrek kanserlerinde görülebilir.Yukarda bahsedilen belirtiler böbrek kanseri dışındaki hastalıklarda da gözlenebilir. Bu belirtileri olan kişiler doğru teşhis ve tedavi için en kısa zamanda bir üroloji uzmanına başvurmalıdır.

Ancak unutulmamalıdır ki erken dönem böbrek kanserlerinde hiçbir belirti olmayabilir. Bu nedenle doktora başvurmak için yukarda bahsi geçen belirtilerin ortaya çıkması beklenmemelidir. Zira erken dönemde yakalanan böbrek kanserlerinin tedavi başarısı ve buna paralel olarak da tedavi sonrası yaşam süresi çok daha yüz güldürücü olur.

Böbrek kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Deri (Cilt) Kanseri Belirtileri

deriDerideki herhangi bir değişiklik kanser açısından uyarıcı olabilir.

Deri üzerinde zaman zaman açılıp kapanan bir yara ya da kabarıklık deri kanseri belirtisi olabilir. Buna kaşınma, akıntı ve kanama ve kabuklanma eşlik edebilir.

Deri kanseri küçük,düz yüzeyli,parlak ve soluk değişiklikler şeklinde kendini gösterebilir veya üzeri düzensiz, kuru veya pul pul dökülen yassı , kırmızı nokta şeklinde de başlayabilir.

Kesin teşhis için, doku örneğinin alınıp patolojik incelemeye gönderilmesi gerekir.

Deri (Cilt) kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Rahim Kanseri Belirtileri

rahimErken evre kanserler genelde bulgu vermezler. Erken dönemde yakalayabilmek için yıllık rutin smear testi ve muayene gereklidir.

 • İlerlemiş kanserin klinik bulguları;
 • Adet arası kanamalar
 • Bu kanamalar lekelenme, kanlı akıntı veya aşikar kanamalar şeklindede olabilir. Genelde kokulu, kaşıntı yapmayan akıntıdır.
 • İlişki sonrası kanama
 • Kasık ağrısı genellikle tek taraflıdır
 • Zayıflık, kilo kaybı ve kansızlık hastalığın geç dönem bulgularıdır.

Rahim ağzı kanserinin ilerlemesi bazen çok hızlıdır. Bu nedenle, kanserin erken dönemde saptanabilmesi için gebelerde dahil olmak üzere tüm kadınların düzenli jinekolojik muayene ve smear testi yaptırmalarının büyük önemi vardır. Çünkü hastalık bulgu vermeye başladığında çoğunlukla ilerlemiş safhadadır, ve klinik olarak yapılacak şeyler kısıtlıdır.

Kanserin tanısı jinekolojik muayene ve alınan örneklerin patolojik incelemesi ile yapılır. Erken evre kanserlerin tedavisinde sadece rahim boynu veya rahimin alınması ile başarılı sonuç elde edilirken, ilerlemiş kanserlerde büyük ameliyatlar ve bunlara ek olarak yapılan radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin sonuçları pek yüz güldürücü olmamaktadır.

Rahim kanseri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Uzmanlarımızla Görüşün
Open chat
Whatsapptan Yazın