Hindiba (Cichorium Intybus)

New Delhi Eczacılık Fakültesi’nde  hindibağ tahrip edilmiş karaciğer hücreleri üzerindeki anti-hepatotoxic (karaciğer tahribini önleyici) etkisi incelenmiş. Hindibağ carbon tetraklorür yüklenmiş karaciğeri zarar görmüş albino fareler üzerinde denenmiş ve sonuçta serum enzimleri (aspartat transaminase , alanin transaminase ) nin düştüğü, bilirubin seviyelerinin normale döndüğü gözlenmiştir.

Amerika’da Massachusetts Hastanesi’nde yapılan bir çalışma hindibağ Lactucin ve Lactucopicrin etkin maddelerinin antimalarial(sıtmayı önleyici) etkileri incelenmiş. Işığa duyarlı olarak bilinen Plasmodium falciparum olarak tanımlanan parazite karşı sıtma önleyici etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Güney Kore’de Wonkwang Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, hindibağ bağışıklık sistemi üzerinde toksik etkisi olan maddeler üzerindeki etkileri incelenmiş ve sonuçlar kıyaslandığında , lökosit seviyesinin arttığı, karaciğer, dalak ve timüslerin ağırlığında göreceli bir artış olduğu gözlenmiştir.

Bağışıklık sisteminde toksik maddelerin oluşturduğu hasarı tamir ettiği belirtilmiştir. Bağışıklık sistemi üzerinden tedavi edilebilen hastalıklarda ağırlıklı olarak tavsiye edilmektedir. Japonya’da  Osaka Üniversitesinde yapılan bir araştırmada hindibağ alerjik reaksiyona sebep olan hücreler üzerindeki durdurucu etkisi incelenmiş.

Kanser Tedavisinde Araştırılan Diğer Bitkiler ve Faydaları üzerine çalışmaları okumak için tıklayın.

Hindiba’nın Faydaları Üzerine Yapılan Çalışmalar

Sonuçlar kıyaslandığında hindiba, alerjiye sebep olan hücreler arasındaki reaksiyonu engelleyerek, alerjiye engel olduğu gözlenmiştir. Hindistan’da Hamdard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada hindibağ oluşsan bir kürün DNA’yı serbest radikal hasarına karşı koruduğu incelenmiş. Karbon tetra klorür, gram pozitif  bakteriler, staphylococcus aureus  gibi hücreyi hidrojen peroksit zararına uğratan türler kullanılmış.

Uygun doz ve yöntem kullanıldığında hindibağ gibi kırmızı bitkilerin çok güçlü anti-oksidan gücü olduğu ve DNA’yı  serbest radikal hasarından koruduğu gözlenmiştir. Nitrosamine lerin tetiklediği oksidatif stres karaciğer üzerinde bazı tahribatlara  sebep olmaktadır. Yapılan uygulamalar sonucunda kan ve karaciğerde ki toplam yağ, kolesterol, bilirubin ve enzim aktivitesi ölçülmüş. Sonuçlar kıyaslandığında hindibağ  anti-oksidan  etki gösteren parametreleri arttırdığı ortaya çıkmış. Bunun dışında İsviçre ve Danimarka’da hindibağın karaciğer üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan bir araştırmada, sitokrom p450 aktive ederek, Xenobiotic etki gösterdiği yani yabancı kimyasal maddeleri vücuttan uzaklaştırarak, karaciğeri koruduğu belirtilmiştir.