Fitoterapi’nin Kanser Tedavisinde Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde insanlar sentetik ilaçların yanı sıra doğal besin kaynaklarından hazırlanmış birçok bitkisel ürünü de şifa bulmak amacı ile kullanmaktadırlar. Bu tür doğal ürünlerin birçoğunda gerçekten tedavi edici, bünyeyi kuvvetlendirici özellikler mevcutur. Ancak, özellikle hazırlanmasındaki dikkatsizlik ve kullanıcının hangi ürünü, nasıl kullanması gerektiği hakkındaki bilgisizliği dolayısı ile bazı durumlarda bitkisel ürün kullanmanın faydadan çok zarar verdiği görülmektedir. Batı ülkelerinde bu tür ürünlerin imalatı ve halk tarafından tüketimi bir takım kurallara bağlandığından, bu toplumlar doğal kaynaklardan daha sağlıklı bir şekilde yararlanma imkanına sahip olmuşlardır.

Ülkemizde ise çoğu, konu hakkında herhangi bir bilgi birikimi ve becerisi olmayan insanlar tarafından hazırlanıp insanımızın istifadesine sunulan bitkisel ürünler, bazı durumlarda faydadan çok zarar oluşturmaktadır. Hastanın durumunu bilmeyen, doğal ürünün yan etkisinden haberi olmayan ve çoğu zaman yeterli dikkat ve özenle toplanıp muhafaza edilmeyen bu ürünlerin bilgisi ve herhangi bir uzmanlığı olmayan,bilinçsiz kişiler marifeti ile insanların kullanımına sunulması bazı sakıncaları da birlikte getirmektedir.

Kanser ve Alternatif tedaviler üzerine yazılmış diğer makaleleri okumak için tıklayın.

Ülkemizin bitki florası çok zengin olup, doğal ürünler açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Bu bakımdan, insanlarımızın bitkisel ürünlerden fayda sağlamak istemesinden daha tabii bir şey düşünülemez. Ancak bu tür ürünlerin usulüne göre, işin uzmanları tarafından hazırlanıp, tıbbi kontrol altında insanlara sunulması gerekmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında iki tür problemle karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi, yukarıda da bahsedildiği gibi insanımız bu ürünleri kullanmak arzusunda olmasına rağmen neyi, nasıl kullanacağı hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı için yanlışlar yapabilmektedir. İkincisi, ülkemizde bitkisel ürünlere karşı bilim camiası yeterli ilgiyi göstermemektedir. Doğal ürünler ile uğraşmanın, bilim adamlarının bilimselliklerine yakışmayacağı şeklinde yanlış bir düşünce mevcuttur.

Bugün bitkisel ürünler, Avrupa’da, Amerika’da ve birçok uzak doğu ülkesinde yaygın bir kullanım alanı bulmuş olup, tıbbi tedaviye destek olmaktadır. Dünyada ilaç kullanma alışkanlığında neredeyse ilk sıralara çıkmış olan ülkemizde, bu gibi ürünlerin kullanılmasına bir takım engeller koymak ve bunu da bilimsellik adına yapmak doğru bir yaklaşım değildir.

Konuya bu açıdan yaklaştığımızda, mesela batı toplumlarında reçeteye dahi girmiş olan birçok ürünün ülkemizde de aynı değeri görmesi gerektiği düşüncesindeyiz.. Batı orijinli ilaç firmaları tarafından ülkemizde de yaygın şekilde pazarlanan mesela sarımsak tabletinin, ülkemiz insanı tarafından imal edilip insanımızın istifadesine sunulmasından daha doğal ne olabilir? Aynı şeyi bu gün çok sayıda satış noktasında ticari olarak yer bulan yüzlerce yabancı kaynaklı bitkisel ürün için söylemek mümkündür. Bu tür ürünler Batılı ilaç firmaları ve ticari kuruluşlar tarafından pazarlandığında bilim camiası dahil toplumun büyük bir kesiminden her hangi bir tepki görmemektedir. Aynı tutumu benzer ürünleri üreten yerli imalatçılar için de göstermek ve onların önünü açmak gerekmektedir. Bunun için mevcut mevzuatı sadeleştirmek, üretimi kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmak ve bu konuyu yasal bir zemine oturtmak şarttır.

İlaçların Birçoğunun Ham Maddesi Bitkilerdir

Bu gün ilaç hammaddelerinin birçoğunun kaynağı hala bitkilerdir.

Bunların usulüne uygun olarak kullanılması sağlık açısından hiçbir bir risk getirmez. Mesela, soğanın iltihap giderici etkisini bilmeyen yok gibidir. Aynı şekilde, sarımsağın tansiyon düşürücü etkisini, kekiğin antimikrobiyal etkisini, limonun ve diğer turunçgillerin antioksidan gücünü vs. hemen hemen herkes bilir.

Konuya bir başka açıdan bakarsak, hepimiz biliriz ki yabani hayvanlar hastalandıklarında bizim anladığımız manada ilaç kullanmak şansına sahip değillerdir. Ancak, bu hayvanlar hastalandıkları zaman, hangi tür bitkiyi yemeleri gerektiğini içgüdüsel olarak bilirler ve hastalandıklarında o bitkiyi tüketerek kendi ilaçlarını doğal yollardan temin ederler.

O halde, doğal kaynaklardan yararlanmak insanlar için nasıl ki en tabii bir hak ise, usulüne uygun olarak bunu gerçekleştirmek de o kadar önemli bir sorumluluktur. Aksi takdirde faydadan çok zarar getireceği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır..

Call Now Button
Open chat
Whatsapptan Yazın