Anemi (Kansızlık)

Anemi (kansızlık), alyuvarların eksilmesi, daha doğrusu az veya çok alyuvarlar hemoglobin içerdiğine  ve oksijen taşıyabildiğine göre hemoglobinin azalması demektir.

Bazı kansızlıklar bünyenin alyuvar üretim kusurundan ileri gelir: kemik iliği, çeşitli zehirli maddelerin etkisi, bağışıklık tepkileri, kanserli hücrelerin doluşması veya bilinmeyen başka nedenler ile yetersiz sayıda alyuvar üretir. Bunun dışında bir çok başka vakada, hemoglobinin önemli bileşenlerinden biri olan demirin yokluğu yüzünden alyuvarların hemoglobin yükü yetersiz kalır. Bu duruma yol açan demir yokluğunun nedeni, genel bir beslenme yetersizliği veya karşılanamayan aşırı kan kaybı (hafif ama sürekli kanamalar, gebelik durumu) olabilir. Bazı kalıtımsal hastalıklardaysa, hemoglobinin kendi yetersiz ve kusurludur, yeteri kadar oksijen taşıma gücünden yoksundur.

Bazı kansızlıklar, aşırı veya zamansız alyuvar kaybından ileri gelebilmektedir. En belirgin sebep kanamalardır. Ağır bir yaralanma sonucunda ortaya çıkan ani ve büyük bir kanama artar da önüne geçilmezse, ölümle sonuçlanabilecek akut bir kansızlığa neden olabilir. Bazı kanamalarsa sinsidir, hatta farkedilmez ve kroniktir, ama zamanla ağırlaşarak hayati bir tehlike haline gelebilir. Ayrıca alyuvarlar, kimyasal kökenli zehirli maddelerin(sanayi ve ev ürünü maddeler, ilaçlar), mikropların veya özbağışık maddelerin neden olduğu bir hemoliz sonucunda da tahribe uğrayabilir.

Kansızlık, kan anomalileri içerisinde en kolay tedavi edilebilenidir. Kan nakli ile tedavi edilebildiği gibi, kan naklinin etkiside geçicidir. Verilen kan çoğu zaman yeterli olmamaktadır ve tedavi sebebin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Alyuvarları zamansız tahrip eden sürecin durdurulması, demir ve vitamin takviyesi yapılması gerekmektedir.